Oppdaterte retningslinjer for hygiene i dagligvarebransjen

5. februar 2021
Oppdaterte retningslinjer for hygiene i dagligvarebransjen

Mattilsynet meldte tilbake 03.02.2021 at «Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen (revisjon 2020)» har status som nasjonale retningslinjer. De reviderte retningslinjene blir også publisert på Mattilsynet sitt intranett slik at de kan brukes i planlegging og gjennomføring av tilsyn for de virksomhetene innen dagligvarehandelen, som legger retningslinjene til grunn.