Om oss

Vi arbeider med hovedfokus på logistikk, redusert utslipp fra transport, emballasje, lastbærere, verdikjedeoptimalisering, trygg mat, retur og gjenvinning av emballasje.
Om oss

Arbeidet skjer prosjektrettet gjennom faggrupper der kjedene deltar med spesialister innen det enkelte fagområde. Eierskap og koordinering av selskaper der dagligvarekjedene har felles eierskap, eksempelvis Grønt Punkt Norge og Norsk lastebærerpool, er lagt til DMF.

DMF eies av NorgesGruppen ASA, COOP Norge SA og REMA 1000.

Formål

Vårt formål er å arbeide for bærekraftig verdikjede og trygg mat ved å:

 • Være pådriver i handelen og overfor industri for å fremme formålet
 • Sørge for informasjon, initiere samarbeid og skape allianser
 • Påvirke utforming og gjennomføring av rammevilkår

Med bærekraftig verdikjede forstås blant annet optimale emballasjeløsninger, kompakte og palltilpassede pakninger som gir effektiv transport og redusert miljøbelastning, samt effektive innsamlings- og gjenvinningsløsninger for brukt emballasje.

Historikk

Etter initiativ fra Dagligvareforbundet ble Dagligvarehandelens Miljø- og Emballasjeforum stiftet den 14. april 1994 i Oslo. I 2007 skiftet forumet navn til Dagligvarehandelens Miljøforum.

«Miljøsaker berører mange interesser som vil arbeide aktivt for å få gjennomslag for sine løsninger». Erfaringene var at dagligvarehandelen måtte stå mer samlet for å ivareta bransjens problemer i arbeidet med de nye miljøutfordringene.

Den fremtidige emballasjeutviklingen er ikke lenger er en industrioppgave alene, men må skje i et samarbeid innen verdikjeden hvor det også må tas hensyn til miljøkravene. Næringslivet må ligge i forkant av utviklingen og fremme forslag til løsninger.

Samarbeid

Vi samarbeider med andre bransjeorganer med disse som de viktigste:

 • Norsk Lastebærerpool: Gjenbruk av lastebærere
 • Infinitum: Panteordning for drikkevare
 • Matvett AS: Selskap etablert av verdikjeden for å redusere
  omfanget av matkasting
 • Handelens Miljøfond: Støtter prosjekter som reduserer
  plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av
  plastbæreposer
 • Rebatt AS: Returordning for småbatterier
 • Matsentralen Norge AS: Et nettverk av åtte matsentraler som legger
  til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle
  organisasjoner som hjelper vanskeligstilte
 • Grønt Punkt Norge AS herunder:
  • Plastretur AS, returselskap for plastemballasje
  • Norsk Returkartong, returselskap for drikke – og
   emballasjekartong
  • Resy AS, returselskap for bølgepapp
  • Norsk Metallgjenvinning AS, returselskap for metallemballasje
  • Treretur AS, returordning for brukt tre-emballasje
Vårt styre
 • Styreleder

  Harald A. Kalvøy

  Rema 1000
 • Styremedlem

  Jørgen Eskeland

  Asko Norge AS
 • Styremedlem

  Roger Nyeng

  Coop Norge SA

Våre faggrupper

Faggrupper skal ha minst en deltager per kjede. For mer info om faggruppenes arbeidsområde kontakt DMF. Egne grupper kan etableres knyttet til enkeltstående prosjekter.

DMF Logistikk
STAND, Infinitum og NLP.
 • Leder

  Torbjørn Nyberget

 • Medlem

  Jørgen Eskeland

 • Medlem

  Rune Rørvik

DMF Optimalisering
GS1, EAN og Tradesolution.
 • Leder

  Egil Harstad

 • Medlem

  Bente Soltveit

 • Medlem

  Geir Hysestad

 • Medlem

  Iver Ludvig Langseth

DMF Miljø
Materialselskapene, retursystemer, Matsentraler og Matvett.
 • Leder

  Knut Lutnæs

 • Medlem

  Halvard Hauer

 • Medlem

  Emilie Våge

 • Medlem

  Bjarte Grostøl

DMF Trygg mat
Mattilsynet, NHO og Virke.
 • Leder

  Madelen Brogren Lid

 • Medlem

  Lydia Lineikro

 • Medlem

  Lisbeth Haugen