DMF Logistikk
Denne gruppen består av representanter fra STAND, Infinitum og NLP.
 • Styremedlem

  Jørgen Eskeland

  Asko Norge AS
 • Styreleder

  Harald A. Kalvøy

  Rema 1000
 • Styremedlem

  Roger Nyeng

  Coop Norge SA
 • Medlem

  Jørgen Eskeland

Arbeidet skjer prosjektrettet gjennom faggrupper der kjedene deltar med spesialister innen det enkelte fagområde. Eierskap og koordinering av selskaper der dagligvarekjedene har felles eierskap, eksempelvis Grønt Punkt Norge og Norsk lastebærerpool, er lagt til DMF.

DMF eies av NorgesGruppen ASA, COOP Norge SA og REMA 1000.

Formål

Vårt formål er å arbeide for bærekraftig verdikjede og trygg mat ved å:

 • Være pådriver i handelen og overfor industri for å fremme formålet
 • Sørge for informasjon, initiere samarbeid og skape allianser
 • Påvirke utforming og gjennomføring av rammevilkår

Med bærekraftig verdikjede forstås blant annet optimale emballasjeløsninger, kompakte og palltilpassede pakninger som gir effektiv transport og redusert miljøbelastning, samt effektive innsamlings- og gjenvinningsløsninger for brukt emballasje.

Historikk

Etter initiativ fra Dagligvareforbundet ble Dagligvarehandelens Miljø- og Emballasjeforum stiftet den 14. april 1994 i Oslo. I 2007 skiftet forumet navn til Dagligvarehandelens Miljøforum.

«Miljøsaker berører mange interesser som vil arbeide aktivt for å få gjennomslag for sine løsninger». Erfaringene var at dagligvarehandelen måtte stå mer samlet for å ivareta bransjens problemer i arbeidet med de nye miljøutfordringene.

Den fremtidige emballasjeutviklingen er ikke lenger er en industrioppgave alene, men må skje i et samarbeid innen verdikjeden hvor det også må tas hensyn til miljøkravene. Næringslivet må ligge i forkant av utviklingen og fremme forslag til løsninger.

 • Være pådriver i handelen og overfor industri for å fremme formålet
 • Sørge for informasjon, initiere samarbeid og skape allianser
  • Påvirke utforming og gjennomføring av rammevilkår