shutterstock_562371520

Vi jobber for bærekraft og redusert miljøbelastning i dagligvarebransjen

Les mer Les mer

Sirkulærøkonomi i dagligvarebransjen ​

En ansvarlig og effektiv verdikjede er også en sirkulær verdikjede, som reduserer ressursbruk og kostnader, og bidrar til lønnsom drift. En sirkulær verdikjede skaper et kretsløp med minst mulig avfall. Dette bidrar til at sløsing av ressurser minimeres og at ressursene utnyttes i størst mulig grad. ​

DMF skal være dagligvarehandelens senter for sirkulærøkonomi. Vi er avgjørende for utviklingen og etableringen av effektive felles bransjeløsninger og har bidratt til at bransjen har redusert miljøbelastningen fra transport, redusert miljøpåvirkningen fra emballasje og er ledende på gjenvinning.​

Vi skal være transparente i vårt arbeid og åpne for at andre varehandelsaktører kan benytte de løsningene vi forvalter og utvikler. På denne måten kan vi fungere som en katalysator for at hele den norske varehandelen blir mer sirkulær. Utfordringene dagligvarebransjen står ovenfor innen sirkulærøkonomi er felles utfordringer for hele varehandelen, og alle aktører må bidra for å nå de nasjonale målene. ​

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et viktig område for DMF fremover, med et særskilt fokus på avfallshåndtering og resirkulering, design av emballasje for økt gjenvinning og fyllingsgrad – samt redusert miljøpåvirkning fra transport. 

Stortinget
Foto: Stortinget

Samarbeid og koordinering mellom myndigheter og bransje

Vi skal forenkle og forsterke koordinering i saker som omhandler sirkulærøkonomi, og skape optimale løsninger for bransjen i tett samarbeid med myndighetene. 

Data og beslutningsstøtte ​
Foto: Tradesolutions/ Spiritgruppen

Data og beslutningsstøtte ​

Data er en viktig forutsetning for å lykkes, og vi skal derfor jobbe for god tilgang på data som bidrar til redusert miljøbelastning og en mer transparent verdikjede. Disse dataene skal være av høy kvalitet og være relevante for beslutningstakere hos kjedene og andre aktører.

For å realisere våre strategiske satsningsområder jobber DMF på tvers av ulike fagmiljøer og partnere​.