Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)  | 

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Dette dokumentet gir retningslinjer for å sikre at næringsmidler som omsettes i dagligvarebutikker skal være trygge. Næringsmiddeltrygghet sikres gjennom krav gitt i lovgivning og en gjennomført risikovurdering som alle  virksomheter er pålagt å gjennomføre. Gjennom bestemmelser i EUs rådsforordning nr. 852/2004 gis det mulighet for at bransjer kan utarbeide felles retningslinjer. Dette dokumentet er en slik bransjeretningslinje utarbeidet av COOP Norge, NorgesGruppen og REMA 1000 i samarbeid.

Til toppen
View
Close