Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)  | 

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Dette dokumentet er utarbeidet av COOP Norge, NorgesGruppen og REMA 1000 og gjelder for norske dagligvarebutikker. Retningslinjen omfatter krav for å sikre trygge næringsmidler som dagligvarebutikkene bør følge, fra varemottak til varen forlater butikken. Dette betyr at virksomhetene, nevnt over, i felleskap har gjennomført en HACCP-analyse ref. bestemmelser i EU’s rådsforordning EF nr. 852/2004 artikkel 5 om gjennomføring av HACCP-basert framgangsmåte for å styre farene ved næringsmidler.

Tiltakene man har kommet fram til ved gjennomføring av HACCP-analyse, samt de forskriftskrav som gjelder for den virksomhet som normalt foregår i en dagligvarebutikk, er slått sammen til krav som bør innpasses i kjedenes rutiner for internkontroll mat (IK-Mat). Kravene er listet i kapittel 6 i dette dokument. Hvilke forskrifter man har sett til for å oppfylle forskriftskrav, er lagt til som henvisninger under hvert underkapittel. Tilsvarende er det henvist til bransjens egen vurdering der dette er et resultat av HACCP-analysen.

Til toppen
View
Close