Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

1. Bakgrunn for bransjeretningslinjen

I  forskrift om næringsmiddelhygiene rådsforordning nr. 852/2004, kap III, artikkel 7 og 8 åpnes det for at bransjer kan gå sammen om å utarbeide bransjeretningslinjer. Norgesgruppen, COOP og REMA 1000 har i fellesskap utarbeidet bransjeretningslinjer for den aktivitet som foregår i dagligvarebutikker.

Følgende inngår ikke i denne bransjeretningslinjen:

  • Sentrale innkjøp, godkjenning av leverandører, grossistvirksomhet, transport, kiosk og kafé. Enheter som velger å gjøre egne innkjøp eller andre aktiviteter som ikke er beskrevet i denne bransjeretningslinjen, har selv fullt ansvar for sikring av aktiviteten
  • Spesielle prosesser som normalt ikke inngår i norske dagligvarebutikker,  f.eks. egenproduksjon av pølser og kjøttpålegg utover hele kjøttstykker som roastbeef og svinesteik, scratchbakeri, konditori og netthandel. Virksomheter som har slik aktivitet, må selv utarbeide risiko-/farevurdering og rutiner
  • STAND sporing, som bransjen er sammen om. (Eies av DMF og DLF)
Til toppen
View
Close