Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)  | 

6. Krav for dagligvare basert på resultat av HACCP-analysen

I dette kapittelet er det listet hvilke krav som vil gjelde for dagligvarebutikker. Dette er en sammenslåing av krav i regelverk, resultat av HACCP-analysen og bransjens egen vurdering.

Til toppen
View
Close