Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)  | 

6. Retningslinjer for dagligvare basert på resultat av HACCP-analysen

 

Kapittel 6 lister opp bransjens retningslinjer som gjelder i en dagligvarebutikk, og det er tatt utgangspunkt i:

  • Krav i næringsmiddelregelverket
  • Krav i annet regelverk som er relevant for tema som er beskrevet i retningslinjen
  • Tiltak som er kommet frem gjennom HACCP-analyse
  • Dagligvarehandelens krav/tiltak ut fra vår tolkning av regelverk sett opp mot praktisk gjennomføring og kjennskap til den drift som foregår i en dagligvarebutikk

Nummereringen i bransjeretningslinjen er ikke bygd opp på samme måte som HACCP-dokumentet. For hvert av kapitelene med krav er det lagt inn referanser til forskrifter, lover mv. Det gjøres oppmerksom på at det her refereres til aktuelle områder i regelverket der aktuelt tema er omtalt. Dette betyr at ordlyden i de definerte kravene i retningslinjen ikke er en avskrift av tekst i regelverket.

Innholdsfortegnelse for kapittel 6:

Til toppen
View
Close