Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.18 Sporbarhet og produktberedskap (GF)

Sporbarhet er pålagt for å kunne spore et produkt i tilfelle produktberedskap.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Generelt 1Det er krav om at butikken skal kunne dokumentere hva de har mottatt og hvem de har mottatt et produkt fra. Pakkseddel/faktura.
2Egenproduksjon 1Ved egenproduksjon skal animalske råvarer som har inngått i produktet kunne spores og med nok informasjon (leverandør, produkt, holdbarhet og/eller lot, mv.) til å kunne spore ett ledd bakover i verdikjeden. Sporbarhetslogg må oppbevares i minst 3 måneder.Produksjonslogg.
3Videresalg 1Ved internsalg mellom butikker, må man kunne vise til hvilken butikk produktet er solgt videre til.Sporingslogg/svinnkode.
4Veldedighet 1Produkter som doneres til veldedighet må registreres slik at det ved behov er mulig å søke opp hva som er gitt bort og til hvem, dette på artikkelnivå uten spesifisert Lot mv. Sporingslogg/svinnkode.
5Mistanke om mulig produktberedskap 2Butikk har ansvar for å varsle om avvik som kan resultere i en produktberedskapssak til sentral enhet. Reklamasjonshåndtering.
6Produktberedskap 2Butikk skal håndtere mottatt produktberedskap iht. sentral varsling. Produktberedskapssystem.
7Produktberedskap ved videresalg 2I de tilfeller der butikk har videresolgt en vare som er på produktberedskap til andre butikker, bedriftskunder, eller gitt bort til veldedighet, har butikk ansvar for å varsle disse enheter.Dokumentasjon på at kjøper har fått varsel.
8Dokumentasjon1Se kap. 6.22.
9Salatbar 1Det må sikres at animalske råvarer kan spores (leverandør, produkt, holdbarhet og/eller lot, mv.) ett ledd bakover i verdikjedenSporingslogg
Referanser:
1 Matlovsforskriften § 1, jfr. forordning (EF) nr. 178/2002, artikkel 18 om sporbarhet.
2 Matloven §6 om forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak
Til toppen
View
Close