Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.7 Metode for temperaturkontroll (GF)

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Gjennomføring av temperaturmålinger av produkt 1Det skal benyttes manuelt butikktermometer ved målingene:
- Temperaturmåling av emballerte varer med trådføler gjennomføres ved å snu den øverste pakningen og legge føleren i klem mellom varene og vente til temperaturen har stabilisert seg før den leses av. Målingen vil gi mest riktig resultat ved å måle produkter hvor emballasjen er tett omsluttet produktet, f.eks. vakuumpakket produkt.
- Temperaturmåling av ikke emballerte næringsmidler ved f.eks. varmebehandling/-holding gjennomføres med innstikksføler og man leser av kjernetemperatur på det kaldeste punktet.
Loggføring i skjema.
Referanser:
1 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close