Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.19 Overskuddsmat til veldedighet (GF)

Omhandler matvarer med for kort restholdbarhet til at de kan selges i butikk, men som kan benyttes av veldedige organisasjoner til produksjon eller utdeling. Det gjelder også produkter som av andre grunner ikke kan selges, f.eks. fra produktberedskap på grunn av feil prismerking mv.

All mat som gis bort skal være trygg. Det er ikke tillatt iht. regelverk å gi bort varer som har passert siste forbruksdato. Lovverket tillater donasjon av varer som har passert best før-dato, i slike tilfeller vil ansvaret for produktets kvalitet og mattrygghet overføres til den virksomheten som gir bort varen.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Varer som ikke kan gis bort til veldedighet 5,6,8Alkoholdig drikke, legemidler, tobakksvarer, tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner, tobakksutstyr (for eksempel rullepapir) og morsmelkerstatning er ikke lov å gi bort.God praksis.
2Alle ferskvarer merket med Siste forbruksdag 1,2,3Kan gis bort som ferskvare, forutsatt at det er minimum 1 dag igjen av siste forbruksdato. Produktet kan eventuelt innfryses, men det må i så fall være minimum 1 dag igjen av siste forbruksdato. I slike tilfeller gis en holdbarhet som fryst vare på inntil 2 måneder. Dette må merkes på hver pakke. Produktene oppbevares på fryserom.Merking. Visuell kontroll
3Fryste varer merket Best før 1,2Kan gis bort, forutsatt at butikk har forsikret seg om at varer er av god kvalitet. Varene oppbevares på fryserom til henting på en slik måte at det ikke kan forveksles med ordinær salgsvare.Visuell kontroll
4Tørrvarer merket med Best før 1,2Kan gis bort, forutsatt at butikk har forsikret seg om at varen er av god kvalitet. Varene merkes og oppbevares på tørrvarelager til henting.Visuell kontroll
5Melk, ost og andre meieriprodukter merket med både «Best før» og «ofte god etter» 1Kan gis bort, forutsatt at butikk har forsikret seg om at varen er av god kvalitet. Produktene skal merkes og oppbevares på kjølerom til henting. Visuell kontroll
6Kjøtt merket Best før 1,2Må plukkes senest på siste Best før-dato. Kjøttet må hentes samme dag eller straks fryses inn i butikk. Gis en holdbarhet som fryst vare på inntil 2 måneder. Dette må merkes på hver pakke. Oppbevares på fryserom.Merking. Visuell kontroll
7Varer knyttet til produktberedskap 6Hvis det under punktet «Håndtering» i produktberedskapen står «kan gis bort» kan dette følges. Mottaker skal informeres om årsaken. Varene skal oppbevares ut fra hvilken type vare det er - kjøl/frys/tørrvare.Visuell kontroll / registrering produktberedskap
8Kryssforurensning 1Kun emballerte produkter kan leveres til veldedighet. Unntaket er frukt og grønnsaker. Visuell kontroll
9Temperaturavvik / kjølehavari 1Ved kjølehavari hvor temperatur i produkt har overskredet kritisk grense kan ikke produktet doneres til veldedighet, unntatt produkter som er merket med at de i kortere perioder kan oppbevares ved romtemperaturGod praksis
10Temperaturavvik / frysehavari 1Ved frysehavari hvor temperatur i produkt har overskredet kritisk grense, men ikke kritisk grense for kjølelagring, kan produktet doneres til veldedighet som kjølevare. Produktet kan ikke fryses inn på nytt. Det må gis informasjon om dette til mottaker.God praksis
11Oppbevaring og merking 3,4Produkter til veldedighet må ikke forveksles med varer for salg. De må samles i en kasse eller lignende og skal merkes med ordet «Veldedighet» eller navnet på organisasjonen som er mottaker.Visuell kontroll
12SporbarhetSe kap. 6, tabell 6.18, pkt 4.
Referanser:
1 Bransjeretningslinjen HACCP Prosess 5, prosesstrinn 1
2 EFSA Journal 2018;16(11):5432
3 Forskrift om matinformasjon til forbruker. Artikkel 24
4 Forskrift om matinformasjon til forbruker. Vedlegg X
5 Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger. §19
6 Bransjens egen vurdering
7 EU 2017/C 361/01 Retningslinjer for matvaredonasjon
8 Tobakksskadeloven §20
Til toppen
View
Close