Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.4 Skadedyrkontroll (GF)

Lokalene må sikres best mulig mot at skadedyr kan komme inn i lokalene hvor næringsmidler oppbevares. Butikken må ha en plan for skadedyrssikring tilpasset butikkens størrelse og drift.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Krav til å etablere skadedyrkontroll. 1,2Egnede metoder skal tas i bruk for å hindre at skadedyr får tilgang og for å bekjempe skadedyr. Avtale med skadedyrsfirma og jevnlig oppfølging. Kart over butikken som viser plassering av feller
2Observasjon av skadedyr i butikkens lokaler 2Ved observasjon av skadedyr skal det straks iverksettes tiltak for skadedyrsanering.Oppfølging og rapport fra skadedyrsfirma
3Bekjempelse med gift eller andre farer 1,2Må foregå på en slik måte at næringsmidler ikke forurenses under selve saneringen eller av midler som anvendes i bekjempningen.God praksis
4Rengjøring etter bekjempelse 2Område hvor sanering har foregått og områder hvor skadedyr kan ha forurenset flater, skal rengjøres grundig og desinfiseres. God praksis
5Næringsmidler som kan være forurenset 2,3Varene er ikke egnet som mat og må kastes.Dokumenteres i regnskapet (svinnrutiner)
6Meldeplikt ved forekomst av skadedyr i butikk 2,3Når det er grunn til å tro at et næringsmiddel som butikken har omsatt kan være helseskadelig på grunn av skadedyrangrep i butikk, skal dette meldes til Mattilsynet. I meldingen må det være plan for hvordan saken håndteres. Eksempel på smittebærende skadedyr som kan utgjøre en fare for helseskade er rotter, mus, fugl og kakerlakker.Avviksskjema og rapport fra skadedyrsfirma
7Utforming/plassering av lysfeller mot insekter 2Fellene må være utformet slik at insektene blir sittende fast eller på annen måte hindrer at fragmenter av insekter faller ned på næringsmidler eller flater hvor næringsmidler håndteresGod praksis
8Avvikshåndtering 4I forbindelse med skadedyrsanering skal avvik og korrigerende tiltak dokumenteres og følges opp.Skadedyrsrapport / internt avvikssystem
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene jfr. Forordning (EF) nr 852/2004 Vedlegg II, kapittel I om allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler, pkt 2c
2 Bransjens egen vurdering
3 Lov om matproduksjon og mattrygghet §6
4 Internkontrollforskriften §5, pkt. 4 og 5
Til toppen
View
Close