Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.3 Opplæring (GF)

Ansvarlig for butikk skal sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring til å kunne utføre sin arbeidsoppgave på riktig måte.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Krav til opplæring 1,2,3,4Bedrift skal ha rutine for å sikre at alle ansatte, inklusive deltidsansatte og vikarer, har fått tilstrekkelig hygieneopplæring/trening til å utøve den oppgaven de er satt til å gjøre. Program for opplæring
2Dokumentasjon av opplæring 1,2Det skal finnes dokumentasjon av hvilken opplæring den enkelte ansatte har gjennomført. Dokumentasjon av opplæring
3Frist for gjennomført opplæring 4Hygieneopplæring/trening skal inngå i oppstartsprogrammet for nyansatte. Program for opplæring
Referanser:
1 Forskrift for næringsmiddelhygiene jfr. Forordning (EF) 852/2004 Vedlegg I kapittel XII om opplæring
2 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen §5 pkt. 9
3 Matloven § 8
4 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close