Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.17 Bestemmelse av holdbarhetstider for egenproduserte varer (GF)

Dagligvarebutikker har ansvar for å merke produkter som produseres og/eller pakkes i butikk med korrekt holdbarhet. Holdbarhetstiden skal være et resultat av vurderinger som er gjort på bakgrunn av f.eks. erfaring, faktiske holdbarhetstester/analyser, prediksjonsmodeller eller litteratur. Vurderingene kan gjøres på kjedenivå eller i samråd med produsent/leverandør.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Fastsettelse av holdbarhet 1Den enkelte virksomhet må sørge for å fastsette holdbarhetstider på egen produksjon, ompakking, liggetid i disk som ivaretar trygge produkter i hele holdbarhetstiden. Holdbarhetstiden skal være et resultat av vurderinger som er gjort på bakgrunn av f.eks. produkttype, erfaring, faktiske holdbarhetstester/analyser, prediksjonsmodeller eller litteratur. Vurderingene kan gjøres på kjedenivå eller i samråd med produsent/leverandør, der dette er hensiktsmessig.Rutiner, stipulering og analyser.
2Dokumentasjon 1Vurderinger for fastsettelse av holdbarhet skal dokumenteres.God praksis.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften, (EF) nr. 852/2004, jfr. (EF) 2073/2005 Artikkel 3 om allmenne krav
Til toppen
View
Close