Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.11 Lagring / frambud av næringsmidler (GF)

6.11 a. Lagring / frambud av kjølevarer (GF)

Omhandler varer som skal oppbevares ved kjøletemperatur. Dette er lettbedervelige næringsmidler og kjøttfylte bakverk, eksempelvis børek omfattes også. Generelt krav til lettbedervelige næringsmidler er 0 – 4°C.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Temperaturkrav kjølevarer generelt 10 - 4°C. Man må sørge for riktig temperatur i kjøleinnretninger og overvåke denne. Automatisk temperaturovervåkning. Manuell temperaturkontroll, En kombinasjon av automatisk og manuell temperaturkontroll.
2Toleransegrenser (gjelder ikke fersk sjømat) 3Røde avvik:
12°C eller varmere
7 – 11,9°C i mer enn 12 t
Ved avvik må varer svinnes/kastes. Unntak for varer som er merket med at de i kortere perioder kan oppbevares i romtemperatur

Gule avvik:
7 – 11,9°C i mindre enn 12 t
4 – 6,9°C
Ved avvik må næringsmidlene raskest mulig bringes til riktig temperatur. Ved temperatur mellom 4 og 6,9°C må temperatur måles på nytt i løpet av inneværende arbeidsdag. Ved fortsatt avvik og ved temperatur i disk over 7°C flytt næringsmidlene til et kjølerom med riktig temperatur for nedkjøling.
Automatisk logg eller manuell kontroll.
3Toleransegrenser for fersk sjømat (gjelder for sushi, ferske reker/skalldyr og fersk fisk i disk med is 3Røde avvik:
7°C eller varmere
Ved avvik må varer svinnes/kastes.

Gule avvik:
4 – 6,9°C
Ved avvik skal det sørges for at produktene oppnår riktig temperatur snarest, f.eks. ved å tilføre mer is, flytte til kjølerom som holder riktig temperatur. Det må kontrollmåles etter et par timer.
Automatisk logg eller manuell kontroll.
4Avriming4Avriming må utføres på en slik måte at det ikke påvirker temperatur i næringsmidlene. Ved automatisk avriming er tiden så kort at varens kvalitet ikke påvirkes. Ved manuell avriming, flytt varer til annen kjøledisk/-rom.God praksis.
5Kjølte næringsmidler merket med høyere temperatur1Kjølevarer merket med oppbevaringstemperatur over 4 grader skal oppbevares ved høyst den temperatur som er angitt på varen.Temperaturlogg.
6Kjølte næringsmidler som i kortere perioder kan oppbevares utenom kjøl4Definisjon kortere perioder = 24 timer. Eksponering på torg uten kjøling kun der dette er anbefalt fra leverandør og eget notat fra leverandør skal følge med. Kortere perioder betyr at næringsmidlene må flyttes inn på kjølerom hver natt.God praksis.
7Egg 5Krav til oppbevaring ved maks 12°C.Temperaturlogg.
8Delte meloner (halve/ kvarte)2, 3Krav: Maks 8°C og salg innen 24 timer etter deling. Dette betyr at melonene må svinnes etter 24 timer.

Ved holdbarhet lenger enn 24 timer er kravet til temperatur maks 4°C samt at produktet skal merkes og påføres en holdbarhet. Holdbarhet inntil 5 dager. Kvalitet må vurderes fortløpende. Svinnes når holdbarhet er overskredet eller hvis synlig dårlig kvalitet.
God praksis.
9Varehåndtering4Ved vareplassering, må varene raskt fra kjølerom til kjøledisk for å opprettholde kjølekjede. Kjøledisker må ikke overlastes. Det må sørges for at luftstrømmen i disken opprettholdes. Påse at varer ikke plasseres over lastemerket.Visuell kontroll.
10Varerullering4, 6Prinsippet først inn, først ut bør følges. Næringsmidler med utgått «siste forbruksdag» er ikke salgsvare og skal fjernes fra salgsdiskene. Datokontroll og god praksis.
11Emballasje 3Emballasjen skal være hel og uten skader som kan føre til forurensning av produkt.Svinnkontroll.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften kap. V § 12 om særskilte bestemmelser temperatur
2 Matinformasjonsforskriften EU 1169/2011 avsnitt 2, artikkel 24 og vedlegg X om holdbarhet
3 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 4b 1,2 og 3
4Bransjens egen vurdering
5 Animaliehygieneforskriften Kap. VIII §23 om oppbevaring av egg
6 Matinformasjonsforskriften EU 1169/2011 Avsnitt 2 artikkel 24 punkt 1

6.11 b. Lagring / frambud av frysevarer (GF)

Omhandler oppbevaring av næringsmidler som fryste varer. Generelt krav til fryste næringsmidler er – 18°C eller kaldere.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Temperaturkrav frysevarer generelt 1,3–18 °C eller kaldere. Inntil –15 °C aksepteres i frysedisk/-skap.Automatisk temperaturovervåkning. Manuell temperaturkontroll. En kombinasjon av automatisk og manuell temperaturkontroll.
2Toleransegrenser 3Røde avvik:
Varmere enn – 12 °C
Ved avvik kan næringsmidlene selges som tint vare. Produkter som omkrystalliseres ved – 12 °C (for eksempel iskrem) må svinnes. Ved salg som tint vare må det følge med informasjon om årsak til forbruker.

Gule avvik:
Mellom -15 og -12 °C
Flytt til fryserom med riktig temperatur.
Automatisk logg eller manuell kontroll.
3Avriming 3Avriming må utføres på en slik måte at det ikke påvirker temperatur i næringsmidlene. Ved automatisk avriming er tiden for avriming av disk så kort at varens kvalitet ikke påvirkes. Ved manuell avriming må varer flyttes til annen frysedisk/-rom.God praksis.
4Varehåndtering 3For å opprettholde temperatur i varene ved vareplassering, må varene flyttes fra fryserom til frysedisk uten opphold. Frysedisker må ikke lastes over lastemerket.God praksis.
5Varerullering 3Prinsippet først inn, først ut bør følges. Følg med på varer med lav rullering.Datokontroll og god praksis.
6Emballasje 2Emballasjen skal være hel og uten skader som kan medføre forurensning av produkt.God praksis
Referanser:
1 Forskrift om dypfryste næringsmidler, kapittel II, § 5 om temperatur
2 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 2a.1
3 Bransjens egen vurdering

6.11 c. Lagring av næringsmidler. Tørrvarer (GF)

Omhandler emballerte næringsmidler som tåler oppbevaring i romtemperatur.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plassering av emballerte næringsmidler 1Varer skal plasseres opp fra gulv for å hindre forurensning og gjøre det mulig å rengjøre gulvet. Visuell kontroll.
2Varerullering 2Prinsippet først inn, først ut bør følges. God praksis.
3Emballasje 1,2Næringsmidler med ødelagt emballasje skal fjernes.Visuell kontroll.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004 vedlegg II, kapittel IX punkt 2 og 3 om bestemmelser for å hindre forurensning
2 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 2d, 1 og 2

6.11 d. Frukt og grønnsaker (GF)

Omhandler frisk frukt og grønnsaker løsvekt og ferdig emballert, samt friske urter.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plassering 1,2Frukt og grønnsaker skal plasseres opp fra gulv for å redusere fare for forurensning. Hele frukt og grønnsaker kan oppbevares i romtemperatur.Visuell kontroll.
2Merking 4,5Uemballerte frukt og grønnsaker skal merkes på plakat/etikett med:
- Opprinnelsesland

Sortsmerking for følgende varer:
- Kirsebær
- Jordbær
- Epler
- Plommer
- Pærer
- Potet

Merking av størrelse:
- Poteter
Visuell kontroll.
3Oppbevaring 1Frukt og grønnsaker merket som kjølevare skal oppbevares i kjøledisk. Automatisk temperaturovervåkning av disker/rom eller manuell temperaturkontroll, eller en kombinasjon av dette.
4Oppdeling av visse typer frukt og grønnsaker (eks. melon og agurk) 2,3Skal skje på et egnet og rent sted med rene redskaper, for å hindre forurensing. Dedikert utstyr bør benyttes, gjerne fargekodet. Håndvask må være lett tilgjengelig. God praksis.
5Oppbevaring av kuttet frukt og grønnsaker (større biter – halve/kvarte) 6Se kap. 6, tabell 6.11 a, punkt 7.
6Oppbevaring av kuttet frukt og grønnsaker (terninger/skiver) 1Merkes som kjølevare og oppbevares ved 0-4 °C.Temperaturlogg. Merking.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften Kap V § 12 om temperaturkrav
2 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004 Vedlegg II, Kap IX punkt 3 om enhver form for forurensning
3 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 3a 1-3
4 Forskrift om matpoteter, §6
5 Matinformasjonsforskriften kap. II §3 om merking av fersk frukt, bær, grønnsaker og poteter
6 Skriv fra Mattilsynet for melon fra 02.11.17

6.11 e. Torgsalg ute (GF)

Med torgsalg menes frambud utendørs, fra ikke-betjent disk, og produktene vil i hovedsak omfatte frukt og grønnsaker. Betjente aktiviteter/demoer utenfor butikken regnes ikke som torgsalg.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Produkter 2Kun varer som ikke krever kjøling kan frambys på torgsalg utendørs.Visuell kontroll.
2Plassering av produkter 1Varer skal plasseres:
- Opp fra bakken
- Helst under tak/markise ol.
Visuell kontroll.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004 Vedlegg II, Kap IX pkt 3 om enhver form for forurensning
2Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 4c.4 og 4c.5

6.11 f. Salg løsvekt (GF)

Omhandler ikke emballerte produkter som kunden forsyner seg med selv, f.eks. smågodt, nøtter, mandler, ferske og fryste skalldyr og bløtdyr.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plassering av produkter 1,3,4Produktene må frambys fra beholdere med lokk eller annen løsning som hindrer forurensningsfare.Visuell kontroll.
2Redskaper for kunder 3,4,5Det må være tilstrekkelig med rene skjeer / klyper og emballasje til å pakke produktene i. Emballasjen må være “næringsmiddelgodkjent”.Benytt tiltenkt emballasje. Visuell kontroll.
3Renhold av beholdere og håndredskaper 1,7Beholdere til tørrvarer, samt kjøle- og frysedisker, skal rengjøres ved behov. Håndredskaper til løsvekt skal rengjøres daglig.Følge renholdsplan.
4Merking 2Innholdsfortegnelse må finnes på hver beholder/disk eller i umiddelbar nærhet til produktet. Allergeninformasjon må være lett synlig for kunde, uten å måtte spørre betjeningen. Se videre kap. 6, tabell 6.16, punkt 3.Visuell kontroll.
5Kvalitet 6,7Produktene må være innenfor holdbarhet gitt av leverandør. Ved tydelige kvalitetsfeil som fuktighet, mugg eller lignende skal produkter fjernes.Visuell kontroll. Holdbarhetsdato må kontrolleres ved påfylling.
6Varehåndtering 8Når det benyttes is til nedkjøling av f.eks. ferske blåskjell skal isen tilfredsstille kravene til drikkevann.Visuell kontroll
7Temperatur- og toleransegrenserSe kap. 6, tabell 6.11 a, punkt 3.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004, Vedlegg II, kap IX pkt 3 om enhver form for forurensning
2 Matinformasjonsforskriften, EU 1169/2011, Kap II artikkel 4 om obligatorisk merking og Kap II avsnitt 2 artikkel 21 om merking av allergener
3 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 4e.1, 4e.2, 4e.3 og 4e.4
4 Smågodt i løsvekt artikkel på www.mattilsynet.no, datert 20.03.2020
5 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004, vedlegg II, kap X om emballasje
6 Matloven kap. 3 §16
7 Bransjens egen vurdering
8 Forskrift om næringsmiddelhygiene §17

6.11 g. Kverning av kaffe (GF)

Omhandler selvbetjent stasjon for kverning av kaffe. Den malte kaffen fylles tilbake i posen bønnene kommer i.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Produkt 2Kaffebønnene skal være emballert fra leverandør.Visuell kontroll
2Orden og renhold 1Kvern og område rundt denne må holdes ryddig og rent. Feies ved behov.Visuell kontroll
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften, EU 852/2003, Vedlegg II, kap II pkt 1.f om overflater og renhold
2 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, Prosess 1, prosesstrinn 4e.5,1 og 4e.5,2

6.11 h. Salatbar (GF)

Omhandler selvbetjening av oppkuttede og sammensatte produkter av animalske og vegetabilsk opprinnelse, som selges fra kjølt buffet.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plassering av produkt og redskaper for kunder 1,4Hvert produkt skal plasseres i egen beholder, som skal ha egen skje/klype. Visuell kontroll.
2Emballasje 3Emballasje/beger bør ligge med bunnen opp for å hindre kontaminering fra omgivelsene. Bestikk plasseres slik at kunden unngår å ta på delen som skal i kontakt med maten.Visuell kontroll.
3Renhold av beholdere og redskaper 4Håndredskaper til løsvekt skal rengjøres daglig og skal ha langt nok håndtak slik at det ikke ramler ned i produkt. Ved bruk av andre kantiner, enn de som kommer ferdigpakket fra produsent, må disse vaskes ved produktskifte eller rullering..Renholdsplanen.
4Temperaturkontroll Se kap. 6, tabell 6.7, punkt 1.
5Toleransegrenser temperatur2,30 - 4°C

Røde avvik:
- 12°C eller varmere
- 7 – 11,9°C i mer enn 12 t
Ved avvik må varer svinnes/kastes.

Gule avvik:
- 7 – 11,9°C i mindre enn 12 t
-4 – 6,9°C
Ved avvik må næringsmidlene raskest mulig bringes til riktig temperatur. Ved under 7°C må temperatur måles på nytt i løpet av inneværende arbeidsdag. Ved fortsatt avvik og ved temperatur i disk over 7°C flytt næringsmidlene til et kjølerom med riktig temperatur for nedkjøling, merkes tydelig og tilvirkes til varmmat samme dag. Varer som ikke kan tilvirkes til varmmat kastes.

Ved tvil om tidsperiode for temperaturavvik, er registreringer gjort i automatisk temperaturlogg retningsgivende som dokumentasjon.
Automatisk logg eller manuell kontroll.
6MerkingSe kap. 6, tabell 6.16, punkt 3.
7Kvalitet 2 Produktene må være innenfor holdbarhet gitt av leverandør. Liggetid i disk fra produsent skal holdes. Produkter kuttet i butikk fjernes når dagen er omme.Visuell kontroll.
8Egenoppdeling 2Se kap. 6, tabell 6.11.d, punkt 4. Produkter kuttet opp av butikk skal svinnes når salgsdagen er omme.God praksis.
9SporingSe kap. 6, tabell 6.18, punkt 9
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften, EU 852/2004, Vedlegg II, kap IX pkt 3 om enhver form for forurensning
2 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 4e.3
3 Næringsmiddelhygieneforskriften, Kap V §12 om særskilte bestemmelser lettbedervelige næringsmidler
4 Bransjens egen vurdering

6.11 i. Smaksprøver (GF)

Omhandler ikke emballerte frittstående smaksprøver og smaksprøver som serveres av demopersonell.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plassering 2,3Smaksprøver skal plasseres på eget bord/fat e.l. og kan stå fremme i romtemperatur i maks 2 timer. Etter 2 timer skal de kastes.God praksis.
2Orden og renhold 1,2,3Det må sørges for rene fjøler og kniver ved oppkutting av smaksprøver. Butikken må ha tilfredsstillende muligheter for hygienisk oppkutting og renhold av utstyr.Visuell kontroll og god praksis.
3Smaksprøver servert av demopersonell 2,3Smaksprøvene kan frambys fra fat/skål eller i egen engangsemballasje/-bestikk. Demopersonell må ha tilgang til butikkens hygienefasiliteter. Demoen må være utstyrt med avfallsdunk. God praksis.
4MerkingSe kap. 6, tabell 6.16, punkt 3.
Referanser:
1 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004 Vedlegg II, Kap IX pkt 3 om enhver form for forurensning
2 Retningslinje for hygiene i dagligvarehandelen vedlegg HACCP, prosess 1 prosesstrinn 3b og 4f
3 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close