Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.14 Salg fra betjent ferskvaredisk (GF)

6.14 a. Fisk og skalldyr (GF)

Omhandler produkter som fersk fisk, bearbeidet fisk (salt, lut, røkt) fiskemat, kokte skalldyr, levende skalldyr og levende bløtdyr. Produktene emballeres i salgsøyeblikket.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Varehåndtering 3,4Is har en viktig funksjon i fiskedisken for å opprettholde fuktighet i fersk fisk. Is må ikke brukes på røkte produkter. Is som benyttes i fiskedisken skal oppfylle kravene til drikkevannskvalitetGod praksis
2Temperaturkrav 1Temperaturkrav maks 4°CAutomatisk temperaturovervåkning av disk. Manuell måling av kjernetemperatur i produkt
3Toleransegrense temperatur 2Kritisk grense (Røde avvik): 7°C eller varmere pga. at fersk fisk og skalldyr forringes raskt ved temperaturer over 0°C. Håndtering: Produkter svinnes

Gule avvik: 4°C - 6,9°C. Håndtering: Produkter bringes til riktig temperatur ved flytting til kjølerom med riktig temperatur, eller regulering av temperatur ved hjelp av is
Loggføring av daglig temperaturkontroll
4Tilførsel av is 3,6Det må benyttes is som tilfredsstiller kravene til drikkevann.

Det må etterfyll med is ved behov og sørges for at smeltevann renner bort fra produktene. Ismaskin må renses regelmessig
God praksis
5Liggetid i disk 5Regler for hvor lenge produktene kan være i disken må følges. Det må alltid være 1 til 2 dager igjen av holdbarheten ved salg. Det må holdes kontroll med hvor lenge produktet er i diskenLoggføring
6Sporbarhet Se kap. 6.18Loggføring
7Kryssforurensning 3Unngå kryssforurensning fra fiskeskinn mot fiskekjøtt, eller forurensning fra rå fisk over på varmebehandlete produkter. Benytt rene redskaper ved håndtering av produkterGod praksis
8Kryssforurensning av allergener 3,4Sørg for nok avstand eller fysiske skillere mellom skalldyr/bløtdyr/fisk i disk, slik at de ikke er i direkte kontakt med hverandre. Benytt egne redskaper.Observasjon
9Smørfisk 8Kunde må informeres om at smørfisk inneholder 20 % tungtfordøyelige voksestere og krever koking. Det må informeres om at den må varmebehandles og fett/kokekraft må kastesGod praksis
10MerkingFølgende skal være synlig for kunde uten at kunden må be om det:
-Produksjonsmetode
-Fangst / slaktedato
-Fangstområde

Se kap. 6, tabell 6.16
Merkes på oppslag eller skilt ved salgsstedet
11Håndtering av levende skalldyr og bløtdyr 5,7Skalldyr og bløtdyr må ikke begraves i is. Døde dyr må fjernes. Sjekk om blåskjell lukker seg ved å banke på dem.
Skalldyr i akvarium må ha friskt og rent vann
God praksis
12Salg levende tifotskreps 7Norsk tifotkreps kan selges levende.
Tifotkreps fra andre land må avlives før salg
God praksis
13Emballering i salgsøyeblikketSe kap. 6, tabell 6.9
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene Kap V §12 om temperatur
2 Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen HACCP prosess 2 prosesstrinn 6.a
3Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004 Vedlegg II Kap. IX om beskyttelse mot forurensning
4 Bransjen egen vurdering om kvalitet
5 Bransjens egen vurdering om liggetid i disk
6 Animaliehygieneforsiften EF 853/2004 vedlegg II avsnitt VIII Kap III pkt. A.1 om bruk av is
7 Dyrevelferdsloven §3 om behandling av dyr
8 Matportalen. Eksotiske råvarer som krever koking publisert 17.09.2010, oppdatert 31.01.2018

6.14 b. Kjøtt og delikatesser (GF)

Omhandler produkter som selges fra betjent ferskvaredisk. Dette kan være rått kjøtt, varmebehandlet nedkjølt kjøtt, kjøttfarseprodukter, eller kalde ferdigretter. Produktene emballeres i salgsøyeblikket.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Temperaturkrav 1Temperaturkrav maks 4°CAutomatisk temperaturovervåkning av disk. Manuell måling av kjernetemperatur i produkt
2Toleransegrense temperatur. 2Røde avvik:
- 12°C eller varmere
- 7 – 11,9°C i mer enn 12 t
Varer må svinnes/kastes.

Gule avvik
- 7 – 11,9°C i mindre enn 12 t
- 4 – 6,9°C
Næringsmidlene må raskest mulig bringes til riktig temperatur. Ved under 7°C må temperatur måles på nytt i løpet av inneværende arbeidsdag. Ved fortsatt avvik og ved temperatur i disk over 7°C flytt næringsmidlene til et kjølerom med riktig temperatur for nedkjøling
Automatisk temperaturovervåkning av disk. Manuell måling av kjernetemperatur i produkt
3Kryssforurensning. 3,4Sørg for å unngå direkte kontakt mellom ulike produkter, som f.eks. rå og varmebehandlede og sammensatte produkter. Benytt rene redskaper og fat/skål for hvert produkt. Utøv god håndhygiene og bytt hansker mellom hver håndtering. Ved bruk av pynt i disken må disse varmebehandles/blansjeresGod praksis
4Liggetid i disk / Holdbarhet. 4Regler for hvor lenge produktene kan være i disken må følges. Det må alltid være 1 til 2 dager igjen av holdbarheten ved salg. Det må holdes kontroll med når produktet ble lagt i disk og hvor lenge det liggerLoggføring
5SporbarhetAnimalske råvarer skal kunne spores på parti. Se Kap. 6.18Loggføring
6MerkingFølgende informasjon skal være synlig for kunde uten at kunden må be om den:
-Allergener
-Opphavsland

Se kap 6, tabell 6.16
Merkes på oppslag eller skilt ved salgsstedet
7EmballeringSe kap. 6, tabell 6.9
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene Kap V §12
2 retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen HACCP Prosess 2, prosesstrinn 6.b
3 Næringsmiddelhygieneforskriften EF 852/2004 vedlegg II, kap. IX om beskyttelse mot forurensning
4 Bransjens egen vurdering

6.14 c. Konditorvarer (GF)

Omhandler lettbedervelige kaker med behov for kjøling.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Temperaturkrav 1Temperaturkrav maks 4°CAutomatisk temperaturovervåkning av disk. Manuell måling av kjernetemperatur i produkt
2Toleransegrense temperatur 2Rødt avvik:
- 12°C eller varmere
- 7 – 11,9°C i mer enn 12 t
Varer må svinnes/kastes.

Gule avvik:
- 7 – 11,9°C i mindre enn 12 t
- 4 – 6,9°C Næringsmidlene må raskest mulig bringes til riktig temperatur. Ved under 7°C må temperatur måles på nytt i løpet av inneværende arbeidsdag. Ved fortsatt avvik og ved temperatur i disk over 7°C flytt næringsmidlene til et kjølerom med riktig temperatur for nedkjøling
Automatisk temperaturovervåkning av disk. Manuell måling av kjernetemperatur i produkt
3Kryssforurensning 3For unngå smitte mellom ulike allergener må man unngå dirkete kontakt mellom ulike produkter. Det må benyttes rent utstyrGod praksis
4Sporbarhet 4Det må sørges for at produktene i disk kan spores tilbake til leverandørLoggføring.
5MerkingSe kap. 6, tabell 6.16Merkes på etikett/plakat
6EmballeringSe kap. 6, tabell 6.9
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene Kap V, §12
2 Bransjeretningslinjen HACCP Prosess 2, prosesstrinn 6c
3 Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen EF 852/2004 vedlegg II, kap IX om beskyttelse mot forurensning
4 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close