Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

2. Målgruppe

Denne retningslinjen er laget som et grunnlag for kjedekontorene i dagligvarehandelen i deres arbeid for å ivareta mattrygghet i dagligvarebutikkene. Det er ikke forventet at ansatte i butikk skal kunne redegjøre for dokumentet. Ansatte i butikk skal forholde seg til kjedens IK-Mat rutiner.

Dagligvarehandelens ulike kjedekontor skal benytte dokumentet som grunnlag i sine internkontrollsystem for å tilfredsstille kravene til næringsmiddelhygiene.

Dokumentet kan benyttes som referansedokument for Mattilsynet ved tilsyn.

Til toppen
View
Close