Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

2. Målgruppe

Denne retningslinjen er laget som et grunnlag for kjedekontorene i dagligvarehandelen i deres arbeid for å ivareta mattrygghet i dagligvarebutikkene. Det er ikke forventet at ansatte i butikk skal kunne redegjøre for dokumentet. Ansatte i butikk skal forholde seg til kjedens Internkontroll mat (IK-Mat).

Dagligvarehandelens ulike kjedekontor bør benytte dette dokumentet som grunnlag for rutiner i kjedenes internkontroll mat (IK-Mat).

Dokumentet kan benyttes som referansedokument for Mattilsynet ved tilsyn.

Til toppen
View
Close