Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

4. Revisjon av bransjeretningslinjen

Bransjeretningslinjen skal revideres årlig. Etter revisjon av dokumentene skal revisjonsrapport, samt eventuelle reviderte dokumenter, sendes til Mattilsynet for anerkjennelse innen 1. november. DMF Trygg Mat er ansvarlig for gjennomføring av revisjonen.

Til toppen
View
Close