Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.20 Overskuddsmat til dyrefôr (GF)

Omfatter frukt og grønnsaker (rå), samt salatblandinger uten kjøtt. Gjelder i tillegg brød og bakervarer som ikke inneholder animalske produkter, utover egg og melk.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plukk av varer 1,2Kun brød og brødvarer, frukt og grønnsaker er lov å levere som dyrefôr. Brød og brødvarer som inneholder kjøtt kan ikke leveres.Visuell kontroll / Svinnregistrering
2OppbevaringProduktene oppbevares adskilt fra salgsvare.Visuell kontroll
3Utlevering til virksomheter godkjent som fôrleverandør3Mottaker må være godkjent fôrleverandørAvtaler og rutiner etablert i konsern
4Utlevering direkte til bonde3Butikken må være registrert hos Mattilsynet som fôrleverandørRegistrering via Mattilsynets registreringsskjema
Referanser:
1 Forskrift om TSE, jfr. forordning (EF) nr. 999/2001, artikkel 7 om forbud vedr. fôrvarer, og vedlegg IV, kapittel I og II om utvidet forbud og unntak fra forbud
2 Bransjeretningslinjen HACCP Prosess 5, prosesstrinn 2
3 Forskrift om fôrhygiene §1, jfr. forordning (EF) nr. 183/2005, artikkel 10 om godkjenning av fôrforetakets virksomheter
Til toppen
View
Close