Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.2 Personlig hygiene (GF)

 

Alle ansatte som håndterer næringsmidler, skal ha god personlig hygiene og bruke hensiktsmessige klær for å unngå kryssforurensning.

6.2 a. Arbeidsantrekk (GF)

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Arbeidsantrekk 1Ansatte som jobber i områder hvor matvarer håndteres skal bruke rene og hensiktsmessige klær.Regler for uniformer og visuell kontroll
2Ren sone 2Ansatte som jobber i ren sone, skal skifte til arbeidsantrekk etter at de kommer på jobb. Visuell kontroll
3Forurensning 1,2Ansatte som jobber i ren sone, må benytte overtrekksklær når det skal utføres oppgaver som kan medføre forurensning av arbeidsantrekk. Med overtrekksklær menes hodeplagg, forkle, armbeskyttelse, skjeggnett mv. Skjegg skal være kort og velstelt. Ved langt skjegg skal skjeggnett benyttes. Langt hår skal bindes opp i hestehale ol.Visuell kontroll
4Vask 2Arbeidsantrekk for ren sone må vaskes ved behov og ved temperatur på minimum 60 ºC. Ansatte kan selv sørge for vask av eget arbeidsantrekk. God praksis
5Smykker mv. 2Ansatte som jobber med håndtering av uemballerte matvarer skal ikke benytte ringer, armbånd mv. som er til hinder for god håndhygiene. Unntak er glatt giftering. Negler skal være ulakkerte, korte og velstelte. Synlig piercing, øredobber må tapes over. Visuell kontroll
6Oppbevaring 1Arbeidsantrekk for ren sone skal oppbevares adskilt fra privat antrekk. Visuell kontroll
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene. Forordning (EF) nr. 852/2004, kapittel II artikkel 4 nr. 2, jf. Vedlegg II, kapittel VIII om personlig hygiene.
2 Bransjens egen vurdering

6.2 b. Sykdom (GF)

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Smittsomme sykdommer 2Ansatte som har smittsomme sykdommer som overføres til mennesker via mat, skal ikke jobbe med håndtering av uemballerte matvarer. Ansatte med omgangssyke skal ikke jobbe så lenge de er syke og påfølgende 48 timer uten symptomer. Dette gjelder uavhengig av arbeidsoppgaver, da omgangssyke smitter lett mellom personer. God praksis
2Håndtering av uemballerte matvarer 1,2Ansatte som har infiserte sår eller hudskader, skal ikke arbeide med uemballerte matvarer. Dersom uemballerte matvarer likevel må håndteres skal sår dekkes med plaster i tillegg til engangshansker. Visuell kontroll
3Varslingsplikt 1Ansatte som har smittsomme sykdommer skal varsle nærmeste overordnede. Overordnede skal vurdere om og eventuelt hvor vedkommende kan arbeide i butikken.Program for opplæring
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene. Forordning (EF) nr. 852/2004, Kap II artikkel 4 nr. 2, jf. Vedlegg II, kapittel VIII om personlig hygiene
2 Bransjens egen vurdering.

6.2 c. Regler for håndhygiene (GF)

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Vask av hender 1,2Hendene skal vaskes med såpe og lunkent vann så ofte det er hensiktsmessig, men som et minimum: Etter toalettbesøk eller snytt nese/nys/host. Ved inngang til ren sone. Etter pauser. Når hendene er skitne og ved bytte mellom ulike arbeidsoppgaverVisuell kontroll
2Hånddesinfeksjon 2Brukes etter håndvask ved behov, eller når hendene ikke er synlig skitne, men trenger en rens mellom arbeidsoppgaver. Visuell kontroll
3Engangshansker 2Engangshansker er et supplement, som kan benyttes ved håndtering av næringsmidler som ikke emballert. Hendene må vaskes før engangshansker benyttes. Hanskene må byttes mellom ulike arbeidsoppgaver. Riktig bruk av redskaper er et godt alternativ til bruk av engangshansker. Visuell kontroll
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene. Rådsforordning (EF) nr. 852/2004, Kap II artikkel 4 nr. 2, jf. Vedlegg II, kapittel VIII om personlig hygiene
2 Bransjens egen vurdering

6.2 d. Øvrige regler (GF)

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Tobakk 1, 2, 3Tobakksrøyking, inkl. e-sigaretter, tillates ikke i områder der matvarer håndteres eller oppbevares. Snusing tillattes ikke i områder der uemballerte næringsmidler håndteres. Visuell kontroll
Referanser:
1 Lov om vern mot tobakksskader, kapittel 6, § 25
2 Forskrift om næringsmiddelhygiene. Forordning (EF) nr. 852/2004, kapittel II, artikkel 4 nr. 2, jf. vedlegg II, kapittel IX, pkt. 3
3 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close