Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.8 Varemottak (GF)

Kjøle- og frysevarer som kommer til butikken skal plasseres så raskt som mulig på hhv. kjøl eller frys og temperatur skal kontrolleres på stikkprøvebasis.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Varemottaksområde 1Varemottak og lagerrom skal være tilrettelagt for trygg oppbevaring og transport inn og ut av lokalene. Man må påse at transportør leverer varer innendørs, eller på en slik måte at varene er beskyttet mot forurensing og temperaturavvik. God praksis.
2Mottakskontroll 1,4Ved mottak av alle varer er det viktig å sjekke:
- Riktig temperatur
- Uskadet emballasje
- Ingen tegn til skadedyr
Visuell kontroll. Varer med transportskader og ødelagt emballasje avvises i varemottaket.
3Temperaturkontroll 3De store transportørene bruker i større grad temperaturlogg på bil. Transportørens temperaturlogg kan aksepteres som dokumentasjon, men det bør måles ved mistanke om avvik. Ved lokal varelevering fra biler uten kjøling skal det alltid kontrollmåles.Logg fra transportør. Loggføres.
4Mottak av kjølevarer (utenom fersk sjømat) 5Temperaturkrav: 0 – 4 °C

Toleransegrenser:
Rødt avvik:
12 °C eller varmere
7 – 11,9 °C ved transporttid i mer enn 1 dag (12 t)
Varer skal avvises.

Gule avvik:
4 – 6,9 °C
7 - 11,9 °C ved transporttid under 1 dag (12t)
Næringsmidlene skal plasseres på kjølerom for rask nedkjøling til riktig temperatur, før vareplassering i disk.
Manuell temperaturkontroll av produkt på pall. Loggføring.
5Mottak av frysevarer 2, 5Stikkprøver på temperatur av produkt på pall. Temperaturkravet er – 18 °C eller kaldere.
Toleransegrenser: Inntil –15 °C kan aksepteres, men varene må da straks settes på fryserom med riktig temperatur
For dokumentasjon, se punkt 3 under Varemottak.
6Mottak av fersk sjømat (sushi, ferske reker/skalldyr og fersk fisk i kasser med is)5Stikkprøver av kjernetemperatur måles når varene mottas. Temperaturkravet er 0 - 4°C.

Toleransegrenser:
Rødt avvik: Ved 7°C eller varmere avvises varene

Gule avvik: Ved 4 – 6,9°C kan varene kjøles ned til 4°C på kjølerom.
Loggføring av temperaturmålinger.
7Varehåndtering 6Ved varemottak må varene raskt fra mottaksområde til kjølerom/-disk eller fryserom/-disk for å opprettholde kjøle- og frysekjeden.God praksis.
8Mottak uemballerte bakervarer 1Varer må leveres tildekket og mottas inneVisuell kontroll
9Lagerport 4, 5Lagerporten skal være lukket utenom vareleveringVisuell kontroll
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene jfr. Forordning (EF) nr 852/2004 Vedlegg II, kapittel IX om bestemmelser som får anvendelse på næringsmidler nr. 1
2 Forskrift om dypfryste næringsmidler, kapittel II, § 5
3 Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen. Vedlegg HACCP, prosess 1, prosesstrinn 1
4 Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004, artikkel 4 nr. 2, jf. vedlegg II, kapittel I, pkt. 2c
5 Bransjens egen vurdering
6 Forskrift om næringsmiddelhygiene § 12
Til toppen
View
Close