Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.16 Merking av næringsmidler (GF)

Et «ferdig pakket næringsmiddel» må merkes. Noe er obligatorisk, og noe er frivillig å merke. Med «ikke ferdigpakket næringsmiddel» menes næringsmidler som tilbys uten emballasje, eller emballeres på salgstidspunktet. Næringsmidler som har en form for emballasje, men som er «ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg (innen 24 timer)» sees på som ikke ferdig pakket. Brød i pose som er åpen i ene enden regnes som ikke ferdigpakket næringsmiddel.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Generelle krav til utforming av merking 1,2,3,4,5Merkingen skal være på norsk eller et språk som i stavemåte ligner på norsk. Merkingen skal ikke være villedende med hensyn til hva som kjennetegner næringsmiddelet og hvilken virkning det har eller ikke har. Hvis det er behov for det, skal det være en bruksanvisning og denne skal utformes på en slik måte at man sikrer at forbruker anvender og/eller oppbevarer produktet riktig. Merkingen skal være lesbar og ha en skriftstørrelse på minimum 1,2 mm (X høyde). Ved netthandel skal obligatorisk merkingen være tilgjengelig for kunde når varene bestilles.Visuell kontroll
2Obligatoriske merking17 «Ferdigpakkede» næringsmidler
Se eksempel fra Mattilsynet (side 5)
Obligatorisk merking som skal være med:
- Varebetegnelse
- Ingredienser i fallende rekkefølge etter mengde og med uthevet merking av allergener
- Netto innhold
- Holdbarhetsdato
- Oppbevaringsmetode
- Ansvarlig bedrift med kontakt informasjon
- Næringsinnhold

I tillegg er det merkekrav til spesifikke varegrupper. Se beskrivelse i pkt. 6, 7, 9 og 10.
Visuell kontroll
3Obligatoriske merking 14. Ikke ferdigpakket næringsmidlerAllergeninformasjon er et obligatorisk krav for ikke ferdigpakkede næringsmidler14.. Informasjon om allergenene skal være skriftlig tilgjengelig for forbruker. Kundene skal enkelt kunne finne informasjonen uten å måtte spørre betjeningen. Opplysningene kan gis på prisskilt, plakat e.l. I tillegg er det merkekrav til spesifikke varegrupper. Se beskrivelse i pkt. 6, 7, 9 og 10.Visuell kontroll
4Nøkkelhull11. Frivillig merkeordning for å fremme sunnere produkter innen ulike varegrupperNøkkelhull-merket er frivillig og kan benyttes ved merking og presentasjon av næringsmidler. Forutsetning er at de oppfyller kravene til nøkkelhullsmerking. Nøkkelhullets grafiske utforming og farge må følges ved bruk av merket. Nøkkelhullet stiller krav til maksimuminnhold av fett, mettet fett, sukker og salt, samt minimums krav til kostfiber. Ulike krav til de ulike næringsmiddelgruppene11Visuell kontroll
5Økologi 15Debio-merket kan kun benyttes på økologiske produkter. For å kunne bruke Debiomerket på butikkprodusert næringsmiddel må butikken være Debio-godkjent. Merket som brukes må ha riktig grafisk utforming og skal ledsages av kodenummer. Det skal alltid angis hvilken ingrediens som er økologisk.15Visuell kontroll
6Opprinnelsesland6,8,7,9. Opprinnelsesland er det landet hvor produktet er fremstilt i sin helhet. Opprinnelsesland for mat som er bearbeidet eller foredlet på annen måte, er det landet hvor siste vesentlige bearbeiding har foregått. Hovedingrediens er bestanddel i et sammensatt produkt som utgjør 50% eller mer av produktet.Opprinnelsesland skal angis på emballasje for ferdigpakkede produkter og på plakat eller prisskilt for ikke ferdigpakkede produkter.
Fersk frukt og grønnsaker: Land hvor frukt/grønnsaken er dyrket.6
Fersk kjølt eller fryst kjøtt: Land der dyret er født, oppdrettet og slaktet. Hvis dette er ulike land merkes det med «Opprinnelse EU» / «Opprinnelse utenfor EU». Opprinnelsesland for andre kjøttslag enn storfe er frivillig å oppgi ved salg fra betjent disk.8
Sammensatte produkter: Land hvor siste vesentlige bearbeiding har foregått + opprinnelse til hovedbestanddel hvis denne utgjør minimum 50% og har opprinnelse i et annet land enn der siste bearbeiding har foregått.
Brød og bakervarer: Hvis bake-off brødet er bakt i et annet land enn Norge, skal landet hvor brødet er bakt oppgis. Det er ikke krav om å oppgi opprinnelse til melet når brødet er bakt i Norge (hovedbestanddel).7
Ost: Skal være merket med opprinnelsesland7
Honning: Opprinnelse land er landet hvor den har fått siste bearbeiding og pakking. Opprinnelse for hvor honningen er høstet skal med hvis dette er et annet enn det landet hvor den er pakket.9
Visuell kontroll
7Fersk fisk12,13. Fersk fisk er definisjon på fisk som bare er kjølt ned uten å ha gjennomgått bearbeiding som salting, frysing, røking mv.I tillegg til generelle merkekrav for næringsmidler skal fersk fisk merkes med:
Produksjonsmetode: (Fisket i havet / Fisket i ferskvann / Oppdrettet
Fangst- eller slaktedato: Fangstdato for villfanget fisk / Slaktedato for oppdrett
Fangstområde/Opprinnelsesland: Fisk fra havet skal ha fangstområde / Fisk fra ferskvann skal ha land / Oppdrett skal ha land12
Merkingen skal være synlig for kunder og kan være påført plakat eller prisskilt 13
Visuell kontroll
8Lot-merking10Næringsmiddelparti skal kunne identifiseres. Dette kan gjøres med spesifikk lot-merking som starter med bokstaven «L». Det godtas å bruke holdbarhetsdato som identifikasjonsmerking, men minimum dag og måned må være angitt16

Storfekjøtt: Ferskt storfekjøtt uten tilsetninger skal ha ekstra sporbarhetsmerking, dette er10:
Referansenr. som sikrer sporbarhet mellom kjøttet og det enkelte dyr.
Godkjenningsnr til slakteriet der dyret ble slaktet, starte med «Slaktet i (land) og angi godkjenningsnummer»
Godkjenningsnr. til virksomheten der dyret ble skåret ned. «Nedskåret i (land) og godkjenningsnr.)
Visuell kontroll
9Sortstype frukt og grønnsaker 18Kirsebær, jordbær, epler, pærer, plommer og poteter skal være merket med sort på etikett eller plakat. Visuell kontroll
10Størrelse på potet 19Matpoteter skal merkes med størrelsessortering (små/middels/store/ekstra store)Visuell kontroll
Referanser:
1 Matinformasjonsforskriften, Kap II §2 om språkkrav
2 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, Kap III, artikkel 7 om god opplysningspraksis
3 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, kap. II, artikkel 4 om prinsipper for obligatoriske næringsmiddelopplysninger, og kap. IV, artikkel 9 om obligatoriske opplysninger pkt. j
4 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, kap. IV, artikkel 13 og vedlegg IV om skriftstørrelse,
5 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, Kap IV artikkel 14 om fjernsalg
6 Forskrift om matpoteter §6 og Matinformasjonsforskriften Kap II §3 om merking av matpoteter
7 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, Kap. IV Artikkel 26 om opprinnelsesland
8 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, vedlegg XI, og EU nr. 1337/2013 Artikkel 5 om merking av kjøtt
9 Forskrift om Honning §4 om merking
10 Forskrift om sporbarhet og merking av storfekjøtt, (EF) nr. 1760/2000
11 Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet
12 Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer §§ 33, 34, 35 om merking med produksjonsmetode, fangst-/slaktedato, og fangstområde/opprinnelsesland
13 Bransjens egen vurdering av kravene i forskriften
14 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, Kap. VI, artikkel 44 om angivelse av allergener
15 Økologiforskriften
16 Lotmerkingsforskriften §§ 2,4 om identifikasjonsmerking
17 Matinformasjonsforskriften, jfr. (EU) nr. 1169/2011, Kap IV, artikkel 9 om obligatoriske opplysninger
18 Matinformasjonsforskriften Kap II §3 om merking av sort
19 Forskrift om matpoteter §§ 4,5 om merking av størrelse og betegnelse
Til toppen
View
Close