Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.5 Internkontroll (GF)

Internkontroll er et sett av rutiner og en etablering av systemer som sikrer en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene i næringsmiddellovgivningen.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Etablering av rutiner 1, 2, 3Det skal etableres rutiner for å sikre at kravene i næringsmiddellovgivningen og i denne bransjeretningslinje oppfyllesJevnlig gjennomgang av rutiner for oppdatering i forhold til forskrifter og bransjens HACCP. Dokumenteres i internkontroll
2Kontroll av etterlevelse (internrevisjon) 3Det må etableres rutiner for internrevisjon for å kontrollere etterlevelse av rutiner.Gjennom egne sjekklister og/eller kontroller fra ekstern 2. part (innleid hjelp)
3Varsel til Mattilsynet 4Ved mistanke om helseskadelige næringsmidler skal Mattilsynet varslesGod praksis
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene, Forordning (EF) nr 852/2004 artikkel 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter, pkt. 4
2 Bransjens egen vurdering
3 Internkontrollforskriften for næringsmidler §§ 4 og 5
4 Lov om matproduksjon og mattrygghet §6
Til toppen
View
Close