Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.9 Matkontaktmaterialer (GF)

Matkontaktmaterialer omhandler emballasje og redskaper (sleiver, engangshansker, gryter mv.) som brukes i direkte kontakt med næringsmidler.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Godkjente næringsmiddel-materialer 1,4,5Butikk skal benytte emballasje som ligger i avtalt sortiment med leverandørene. Hvis butikken velger en annen emballasje må butikk selv sørge for at emballasjen følges av samsvarserklæring og oppfyller krav til gjeldende lovverk.Innkjøp av godkjent næringsmiddelmateriale /dokumentkontroll
2Bruk av materialer 1Butikk skal sikre at emballasjen brukes til tiltenkte varegrupper.God praksis og varekatalog
3Oppbevaring av emballasje 2,3Emballasjen skal oppbevares opp fra gulv, tørt og beskyttet slik at den ikke blir forurenset.Visuell kontroll
Referanser:
1 Forskrift om materialer og gjenstander som er i kontakt med næringsmidler §1, §4a, §4b
2 Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen. Vedlegg HACCP, prosess 2, prosesstrinn 5a.2
3 Forskrift om næringsmiddelhygiene jfr. Forordning (EF) nr 852/2004 Vedlegg II, kapittel X, pkt. 2
4 Bransjeretningslinjen HACCP Prosess 2, prosesstrinn 4a.3, 4b.3
5 Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler, Artikkel 3
Til toppen
View
Close