Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.6 Måleutstyr og kalibrering (GF)

Temperatur har betydning for vekst av bakterier. Temperaturkontroll er viktig, og det er viktig at målingene utføres riktig med måleutstyr som er kalibrert/kontrollert.

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Termometer 1Manuelle termometere skal ha en innstikkføler og trådføler for å måle temperaturen. Infrarødt termometer kan brukes til screening, men godtas ikke for dokumentasjon av temperatur, da måleusikkerheten er for stor. Visuell kontroll.
2Måleusikkerhet 1Det skal brukes et kalibrert og/eller kontrollert termometer til temperaturkontroller (måleusikkerhet +/- 1°C).Dokumentert kalibrert termometer fra godkjent leverandør, og/eller dokumentasjon på kontroll mot referansetermometer.
3Kalibrering 1For å sikre at termometeret viser riktig temperatur skal det kontrolleres eller kalibreres minimum hvert 2. år. Dokumentasjon på kalibrering skal arkiveres.
4Renhold 1Innstikkføler skal rengjøres mellom hver måling. Selve apparat må holdes visuelt rent til enhver tid. Visuell kontroll.
Referanser:
1 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close