Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.21 Avfallshåndtering (GF)

PktOmrådeBransjens retningslinjerStyring /kontroll
1Plassering og håndtering 1Avfall skal kastes i egne beholdere og plasseres adskilt fra næringsmidler for salg. Avfall skal så raskt som mulig fjernes fra områder der det finnes næringsmidler, for å unngå at de hoper seg opp eller forurenser andre matvarer.God praksis og visuell kontroll
2Utforming for å unngå skadedyr 1Avfallsbeholdere som inneholder matavfall skal være av et materiale, utforming og med lokk som hindrer tilgang for skadedyr som gnagere, fugler og insekter. God praksis og visuell kontroll
3Antall 1Virksomheten må ha tilstrekkelig med avfallsstativ/beholdere for oppsamling av daglig avfall.God praksis og visuell kontroll
4Ren sone 1Avfallsstativ/beholdere i ren sone må ha lokk som åpnes uten at man berører dette med hendene. Disse må tømmes hver dag.God praksis og visuell kontroll
5Renhold og tømming av avfallsbeholdere/containere 1Beholderne må tømmes ved behov og kunne rengjøres på en tilfredsstillende måte.God praksis og visuell kontroll
Referanser:
1 Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004, artikkel 4 nr. 2, jf. vedlegg II, kapittel VI om næringsmiddelavfall.
Til toppen
View
Close