Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.22 Dokumentasjon (GF)

Omhandler hvor lenge dokumentasjon som temperaturregistreringer og sporbarhet skal være tilgjengelig.

Pkt.OmrådeKrav
1Egenproduksjon, varmebehandling, varmholding, nedkjøling mv 1, 2Minimum 3 måneder
2Temperaturregistreringer varemottak kjøl og kjølelager1, 2Minimum 3 måneder
3Temperaturregistreringer varemottak fryste varer og fryselager1, 2Minimum 1 år
4Produktberedskap 1, 2Minimum 1 år
5Veldedighet 1, 2Minimum 1 år
Referanser
1 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, §5, punkt 6
1 Bransjens egen vurdering
Til toppen
View
Close