Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

6.22 Dokumentasjon (GF)

Omhandler hvor lenge dokumentasjon som temperaturregistreringer og sporbarhet skal være tilgjengelig.

Pkt.OmrådeKrav
1Egenproduksjon, varmebehandling, varmholding, nedkjøling mv 1Minimum 3 måneder
2Temperaturregistreringer varemottak kjøl og kjølelager1Minimum 3 måneder
3Temperaturregistreringer varemottak fryste varer og fryselager1Minimum 1 år
4Produktberedskap 1Minimum 1 år
5Veldedighet 1Minimum 1 år
Referanser
1 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, §5, punkt 6
Til toppen
View
Close