Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Opprettet 12. mars 2009  |  Versjon 10 (oktober 2022)

5.2 Risikomatrise

Risikomatrisen benyttes for å vurdere sannsynligheten for at faren kan oppstå på de enkelte prosesstrinn og konsekvens for forbruker om faren inntreffer. Følgende risikomatrise benyttes:

Sannsynligheten er vurdert ut fra hvor ofte en hendelse utgjør en faktisk risiko i en enkelt butikk.

Til toppen
View
Close